Køb

Vi-orienteret ledelse

Alle medarbejdere kan praktisere vi-orienteret ledelse.

Den vi-orienterede indstilling åbner ens øjne for de mennesker, der er omkring en. Man ser de andres behov og udgangspunkter i stedet for blot at se på sig selv.

Med teori, konkrete eksempler og brugbare værktøjer fra Arbinger Institute får læseren hjælp til at arbejde med sin grundlæggende indstilling til andre mennesker og til virksomhedens opgave.

”Vi orienteret ledelse er en anbefalelsesværdig bog, særligt hvis du vil udvikle dig som leder og skabe bedre resultater i samspil med andre.

At anvende en vi-orienteret tilgang er ikke et quickfix. En vi-orienteret tilgang kommer indefra, og bogen illustrerer på fineste vis, hvordan vi som ledere påvirker vores medarbejdere og dermed har en større indvirkning på vores organisationer, end vi ofte tror.

Bevægelsen fra en jeg-orienteret til en vi-orienteret tilgang kræver øvelse, øvelse og så lidt mere øvelse. Derfor er bogen en, jeg til stadighed tager frem og læser i for at blive mindet om, hvordan jeg kan fastholde mit fokus på en vi-orienteret tilgang. ”

Mette Dyhl Prola, chief marketing officer i Pressalit

Jens Moberg har skrevet forord til den danske udgave. Og Mette Ponty, der repræsenterer Arbinger Scandinavia, introducerer bogen.

Den Blinde Vinkel – Lederens største udfordring

Havner du indimellem i situationer, hvor det føles som om, du er omgivet af idioter? Mennesker, der slet ikke forstår alt det gode, du bidrager med, som misforstår og modarbejder dig. Så er der hjælp at hente i Den blinde vinkel. Forfatteren påstår ikke, at hun kan udrydde alle idioter på din vej, men følger du bogens anvisninger, vil der blive færre af dem. Midlet er den rette indstilling. For sammen med alt det gode vi bidrager med – som mennesker og som ledere – bidrager vi i de fleste situationer også med noget, som vi selv er blinde for. Nemlig vores egen indstilling, som meget vel kan være problemets kerne.

Køb

Ledelse og selvforståelse

Hemmeligheden bag konfliktløsning og effektivitet i organisationer.

Ledelse og selvforståelse udkom i USA i 2000, og bogen er stille og roligt blevet en bestseller. Den er solgt i mere end en million eksemplarer og ligger jævnligt på bestsellerlisten i USA.

Bogen fortæller historien om Tom, en nyansat leder i virksomheden Zagrum. Han er blevet indkaldt til det, som hans kolleger kalder ’Bud-mødet’, et introduktionsmøde med vicedirektøren Bud. Der er sat en hel dag af til mødet, der handler om virksomhedens arbejde med samarbejde og den enkeltes ansvar. I løbet af dagen får de to besøg af den tidligere direktør Lou og den administrerende direktør Kate.

Bogen tager os igennem mødet mellem Bud og Tom; deres samtale og de tanker, den sætter i gang hos Tom i pauserne. Bud indleder mødet med at sige: ’Tom, du har et problem’, og i første omgang bliver Tom både usikker og vred. Herfra følger vi Buds beskrivelse af, hvordan Zagrum arbejder med en kultur, som bygger på Arbingers ideer om, at vi alle sammen har en risiko for at have Toms problem; nemlig selvbedrag. Bogen giver en grundig introduktion til, hvad selvbedrag er, hvilke konsekvenser det har for vores evne til at lede andre, til at samarbejde og til at kunne skabe resultater.

Køb
Køb

Konfliktens anatomi

Bogen griber fat i roden til alle konflikter, nemlig hvordan vi ser hinanden. De fleste konflikter opstår, fordi vi ikke har tilstrækkelig fornemmelse for den person, vi står over for, eller fordi vi selv i forvejen er præget af forventninger og krav. Forretningsmanden Lou er, hårdt presset af sin kone, taget til Arizona for at deltage i et forældrekursus på et behandlingssted for belastede unge. Lou håber på, at behandlingen vil fikse hans søn, men filosofien på stedet er, at forældrene også skal forandre sig, hvis de unges forandring skal vare ved.

Lou er kritisk og negativ, men gennem kurset får han mulighed for at se på sit liv med nye øjne og opdager, at han selv bærer en stor del af ansvaret for konflikterne i sit liv. Og derfor også har nøglen til at gå i gang med at løse dem.

Gennem fortællingen om Lou peger Konfliktens anatomi på det helt grundlæggende problem, at vi ikke kan se, at det er os selv, der har et problem – og ikke kun alle de andre. Når vi opdager det, behøver vi ikke længere at opfatte os selv som ofre for det, vi ser som andres inkompetence og urimeligheder, men kan finde bedre og overraskende enkle løsninger på vores problemer.