Arbinger forløb

TYPISKE FORLØB VED ARBINGER Individer

Kan arbejde med Arbinger ved at følge det individuelle spor på disse sider. De tre hovedoverskrifter er: Redskaber til selverkendelse, redskaber til vi-orienteret samarbejde og redskaber til præstationsvurdering og fastholdelse. Vedvarende fastholdelse sikres ved at anvende disse redskaber og ressourcer systematisk. Fremskridt måles gennem jævnlige opfølgninger og præstationsvurderinger.

Ledere

Der ønsker at øge samarbejde og ansvarlighed i deres team, kan gennemføre træningen på det individuelle spor med deres team og derefter færdiggøre Arbingers ‘Vi-orienterede færdigheder for ledere’-program. Derefter er de klædt på til at lede og støtte deres medarbejdere gennem regelmæssige og strukturerede præstationssamtaler, der sikrer et vedvarende fokus på samarbejde og ansvarlighed i teamet.

Topchefer

Der ønsker at opnå vi-orienteret samarbejde og ansvarlighed på tværs af deres organisation, begynder med at gennemføre det individuelle spor og lederprogrammet. Arbinger arbejder derefter sammen
med cheferne for at justere systemer, processer og strategi i organisationen, så de inviterer til vi-orienterede arbejdsformer. Organisatorisk forbedring måles via de klassiske mål (KPI’er) sat for organisationen samt forbedringsmål, der bliver fastlagt i samarbejde med Arbinger inden opstart af processen.

Alle forløb tilpasses den enkelte kunde og deres behov. Arbinger laver ofte specifikke in-house programmer for teams og hele organisationen.