Indstillingstest

INDIVIDUEL INDSTILLING

Den individuelle indstillingstest, bedømmer din indstilling på skalaen fra jeg- til vi orienteret indstilling. Den indeholder 10 påstande. Bedøm ud fra hver påstand, det der passer bedst på dig (0 = sjældent, 10 = altid).

1. Jeg har en klar forståelse af min leders mål og opgaver.
2. Jeg kender mine nærmeste kollegers 3 vigtigste mål og opgaver.
3. Jeg har hele tiden i mente, hvordan mine daglige aktiviteter bidrager til virksomhedens overordnede mål.
4. Jeg tjekker jævnligt med mine kolleger, om de kan bruge det, jeg laver, når vi samarbejder, til noget.
5. Inden en vigtig beslutning træffes, sørger jeg for at inddrage de berørte personer og få deres input.
6. Mine kolleger vil sige, at jeg deler nyttig information, ressourcer og viden med dem.
7. Jeg informerer reglmæssigt min leder omkring mine fejl og planer for forbedringer.
8. Jeg bekymre mig om, hvad folk på mit arbejde tænker om mig.
9. Jeg føler, at jeg får den ros og anerkendelse, jeg fortjener.
10. Når andre er uenige med mig, overvejer jeg nøje deres forslag og input.

ORGANISATIONENS INDSTILLING

Organisationens indstillingstest, bedømmer din organisations indstilling på skalaen fra jeg- til vi orienteret indstilling. Den indeholder 10 påstande. Ud fra dine observationer, bedømmes hvad der passer bedst på din organisation (0 = sjældent, 10 = altid).

11. I min organisation føler alle sig fuldt ud anerkendt for deres ideer og bidrag.
12. I min organisation tjekker teams og afdelinger jævnligt med hinanden, om det de laver, kan bruges af de andre til at opnå deres resultater.
13. I min organisation har alle en god forståelse af hinandens mål.
14. Medarbejderne i min organisation bruger en del tid og energi på at beskæftige sig med ting, der er gået galt.
15. Medarbejderne i min organisation føler, at de har den nødvendig kompetence til at træffe beslutninger.
16. En hjælpsom snak om præstation sker jævnligt i min organisation.
17. Medarbejderne i min organisation tager reglmæssigt initiativ til en snak om forbedringer af egne fejl.
18. I min organisation føler medarbejderne sig trygge ved at give kontruktivt kritik og tør åbent udtrykke deres mening.
19. I min organisation oplever medarbejderne ledelsen som forstående og hjælpsom.
20. I min organisation føler medarbejderne, at møder er mere belastende end udbytterige.

Følgende informationer er nødvendige for at færdiggøre testen. Resultatet bliver sendt til den e-mail du skriver nedenfor.

Fornavn:
Efternavn:
Firma:
Title:
E-mail: